Podejmuję na rzecz Klientów szereg czynności z zakresu prawa cywilnego, w szczególności polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;
 • dochodzeniu roszczeń powstałych ze stosunków cywilnoprawnych
  (w szczególności szkody komunikacyjne, szkody na osobie, zadośćuczynienia, etc);

 • sporządzaniu opinii prawnych;

 • sporządzaniu projektów umów i weryfikacji umów gotowych;

 • sporządzaniu pozwów, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych na każdym etapie postępowania;

 • ochrony dłużnika przed windykacją;
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów, wzorców umów oraz regulaminów dla konsumentów;
 • prowadzeniu postępowań reklamacyjnych;
 • sporządzaniu pism i wniosków w tym zakresie;
 • sporządzaniu wniosków w zakresie „upadłości konsumenckiej";
 • współpracy z Rzecznikiem Praw Konsumenta;
 • prowadzeniu spraw o czyny nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzeniu przed uprawnionymi organami postępowań administracyjnych z zakresu prawa konkurencji;
 • współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
 • opiniowaniu działań mogących stanowić czyny nieuczciwej konkurencji.

PRAWO CYWILNE
Designed by Photo and Design

Copyright © 2019 Lepiarczyk-prawnik.pl

Polityka prywatności

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZUZANNA LEPIARCZYK

Doradztwo Prawne i Biznesowe

 

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 lok. 207

44-200 Rybnik

 

Tel. +48 665 418 381

E-mail: biuro@lepiarczyk-prawnik.pl

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY